HOME  |  Nieuw verkeersbeleid

Nieuw verkeersbeleid

Heiloo wil bereikbaar zijn en blijven. En Heiloo wil ook zijn groene karakter behouden. Met de komst van nieuwe woonwijken, de uitbreiding van de Boekelermeer en de aanleg van de aansluiting A9 gaat de verkeerssituatie veranderen. Het huidige verkeersbeleid is niet meer goed toepasbaar op deze nieuwe situatie. Gemeente Heiloo werkt daarom aan de actualisatie van het verkeersbeleid. Dit beleid is gericht op een goede wegenstructuur waar het verkeer rijdt op de wegen die daarvoor geschikt zijn en op een betere OV-verbinding. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het verbeteren van het fietsnetwerk en hebben wij oog voor de voetganger. Kortom een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Heiloo.

 • Actueel: inspraakreacties verwerkt, Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 in commissie Openbare Ruimte - 14 februari

  Wat moeten wij doen om Heiloo voor iedereen bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden in de toekomst? Dat staat in het ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018 - 2030’ dat op 14 februari in de commissie Openbare Ruimte besproken wordt. In het beleid staat een aantal doelen met daaraan gekoppeld verschillende maatregelen. Zo wil de gemeente fietsen en lopen stimuleren, het openbaar vervoer aantrekkelijk houden en de verkeersdruk op met name de Kerkelaan en Stationsweg beperken en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze straten verbeteren. Naar aanleiding van de inspraakreacties en de bijeenkomsten met de maatschappelijke denktank, is het nieuwe verkeersbeleid op een aantal punten aangepast.

  Meer info
 • Samen met de inwoners

  Om tot een goed en gedragen beleid te komen, is er samen met inwoners, ondernemers en belangenpartijen gekeken naar de knelpunten en dilemma’s die er spelen, welke mogelijke oplossingen er zijn en welke wensen en ideeën er leven. Hiervoor zijn alle inwoners gevraagd online of via brief of e-mail te reageren en is er een maatschappelijke denktank samengesteld die verschillende verkeersthema’s bespreekt. Ook zijn de verkeerscommissie en een bestuurlijke denktank met raadsleden bij het proces betrokken geweest.

  Meer info
 • Doelen en uitgangspunten nieuw verkeersbeleid

  Wat wil de gemeente bereiken met het nieuwe verkeersbeleid, wat zijn de beleidsstukken die er aan ten grondslag liggen en welke kaders bepalen de speelruimte van het nieuwe beleid?

  Meer info
 • Besluitvorming en planning

  Om tot een nieuw verkeersbeleid voor Heiloo te komen is een aantal stappen doorlopen.

  Meer info
 • Vraag en antwoord

  Heeft u nog vragen over het verkeersbeleid? Kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat. Zo niet dan kunt u een mail sturen aan info@heiloo.nl 

  Meer info
 • Documenten en verslagen over nieuw verkeersbeleid

  Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66