HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Bladafval: we werken er aan

  In de herfst veroorzaken afgevallen bladeren gladheid op de weg en een slechte waterafvoer. Daarom is het nodig blad zo veel mogelijk op te ruimen.

  Meer info
 • Vrijwilligers Bedankt!

  Inwoners van de gemeente Heiloo die actief zijn als vrijwilliger krijgen van 4 tot en met 12 november een bedankje voor hun werk.

  Meer info
 • Waterdag 25 oktober over klimaatverandering en veiligheid

  Het thema van de dag is ‘Waterveiligheid’. Bezoekers kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur terecht in De Hoep voor demonstraties, presentaties, exposities en excursies.

  Meer info
 • Ga inbraak tegen: zorg voor verlichte tuinen en stegen

  Meer info
 • Aan de slag met sociaal ondernemen

  Heiloo geeft samen met de andere gemeenten in de regio Alkmaar en sociaal ondernemers een impuls aan het sociaal verantwoord zaken doen.

  Meer info
 • Vervolgconferentie ‘Samen tegen eenzaamheid

  Wat kunnen we samen doen tegen eenzaamheid? Deze vraag bracht woensdagavond 27 september tijdens de vervolgconferentie ‘Samen tegen eenzaamheid’ in Het Trefpunt zo’n 40 vertegenwoordigers van lokale en regionale organisaties opnieuw bijeen. De genodigden zetten zich ieder op hun eigen manier in om eenzaamheid te voorkomen. Tijdens de conferentie hebben zij nagedacht over mogelijkheden tot samenwerking. Stichting Welzijn Heiloo en Stichting Jeugd Heiloo lanceerden tijdens de bijeenkomst het ‘Steunpunt Eenzaamheid’. Een initiatief dat al tijdens de eerste conferentie ‘Samen tegen eenzaamheid’ afgelopen mei naar voren kwam. Heiloo organiseerde de vervolgconferentie en de lancering van het steunpunt bewust tijdens landelijke ‘Week tegen eenzaamheid’. 

  Meer info
 • Partners ‘Appeltje Eitje-Gezond voorbeeld Heiloo’ kiezen samen activiteiten

  De 40 partners van ‘Appeltje Eitje – Gezond voorbeeld Heiloo hebben afgelopen woensdag tijdens een bijeenkomst opnieuw samen een budget van €4.000,- verdeeld voor de activiteiten tot en met het eind van dit jaar. 7 partners hebben dit keer in een pitch hun idee gepresenteerd, waar alle partners na afloop vervolgens over hebben gestemd en het budget verdeeld. De plannen worden in 2017 en in 2018 uitgevoerd. In het voorjaar stemden en verdeelden de partners ook €4.000,- over drie voorgestelde plannen.  Deze plannen worden al uitgevoerd. Heiloo heeft in 2017 een ‘Appeltje Eitje’-fonds van totaal € 8.000,- beschikbaar gesteld aan haar partners (€ 4.000,- per half jaar). Alle voorgestelde plannen zijn vooraf voorgelegd aan de gemeente om te beoordelen of zij een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de programmadoelstelling van Appeltje Eitje. Ook moeten de plannen aansluiten bij thema’s als duurzaamheid, fairtrade, biologische- en natuurproducten.

  Meer info
 • Andere spreekuren Sociaal Team vanaf 1 oktober

  De inloopspreekuren van het Sociaal Team Heiloo veranderen vanaf 1 oktober.

  Meer info
 • Berichten over uw buurt via app of e-mail

  Blijf op de hoogte via e-mail service of app via over uw buurt.

  Meer info
 • Textielinzameling op vrijdag 6 oktober vanaf 9.00 uur

  Textiel wordt dit jaar nog opgehaald op vrijdag 6 oktober vanaf 9.00 uur.

  Meer info
 • 18 september – 15 december werkzaamheden deel fietspad Kennemerstraatweg

  Van maandag 18 september tot en met vrijdag 15 december zijn er werkzaamheden op een deel van het fiets- en voetpad van de Kennemerstraatweg. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden in fases gesloten. Fietsers worden omgeleid.

  Meer info
 • Feestelijke startbijeenkomst Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

  Eind juli en begin augustus hebben de colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo besloten om in het kader van armoedebestrijding onder kinderen overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds voor de periode 2017-2020. Op 14 en 15 september hebben de gemeenten Castricum en Uitgeest feestelijke startbijeenkomsten georganiseerd waarmee de wethouders Sociaal Domein samen met bestuurders van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en de Rabobank de samenwerking met de fondsen formeel bekrachtigen. In Castricum en Uitgeest zijn de startbijeenkomsten eerder georganiseerd.

  Meer info
 • Cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers

  Sinds 4 september is de website van de Vrijwilligersacademie voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo in de lucht. De Vrijwilligersacademie biedt aan vrijwilligers en mantelzorgers in de vier gemeenten een uitgebreid scholings- en trainingsaanbod. De vier lokale steunpunten voor vrijwilligerswerk werken hierin samen, waardoor het aanbod aanzienlijk groter is en deelnemers ook buiten hun eigen gemeentegrenzen kunnen zoeken en inschrijven.

  Meer info
 • 4 september - 16 oktober werkzaamheden deel Omloop-Zeeweg

  Van maandag 4 september tot en met maandag 16 oktober zijn er werkzaamheden op een deel van De Omloop en Zeeweg. Vanwege groot asfaltonderhoud en maatregelen die wij nemen om de nieuwe wijk Varne Buiten te ontsluiten, is de weg in fases gesloten voor autoverkeer.

  Meer info
 • Definitief verkeersmodel leidt tot aanpassing van verkeersplan

  Het verkeersplan van de gemeente Heiloo moet worden aangepast. Dat concluderen B&W na doorrekening van het verkeersplan met het geactualiseerde verkeersmodel. Uit die berekeningen blijkt dat op een aantal wegen in het dorp de verkeersdruk in de toekomst boven de afgesproken grenswaarden uitkomt. Het college heeft het verkeersplan daarom van de agenda gehaald. ,,Afspraak is afspraak. Die grenswaarden vinden we belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. Daar staan we samen voor en dus betekent dit terug naar de tekentafel”, aldus wethouder Rob Opdam.

  Meer info
 • Bijdrage maatschappelijke participatie aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen, dan kunt u een bijdrage maatschappelijke participatie aanvragen voor sportieve en sociaal culturele activiteiten.

  Meer info
 • Werkzaamheden herinrichting Noordwest Heiloo

  De straten Het Vierkant, De Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg krijgen vanwege grondwateroverlast een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem. Daarbij wordt vuil water apart naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Ook komt er een nieuwe wegverharding en weginrichting. Zo wordt een deel van de Bayershoffweg eenrichtingsverkeer. Samen met buurtbewoners is het nieuwe ontwerp voor dit deel van de wijk tot stand gekomen.

  Meer info
 • Opnieuw bijzondere archeologische vondst in Heiloo, puntgave bronzen hielbijl

  Meer info
 • Tegemoetkoming extra kosten voor chronisch zieken

  Meer info
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen gemeente Heiloo

  Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66