HOME  |  Noordergeestkerk

Noordergeestkerk

Kennemer Wonen en gemeente Heiloo werken samen aan een woningbouwplan. Het betreft de bouw van 15 sociale huurwoningen (kleine eengezinswoningen):

 • op het terrein van de voormalige Noordergeestkerk (10 woningen) en
 • op de nabijgelegen parkeerplaats (5 woningen).

Door het terrein van de Noordergeestkerk en het parkeerterrein tegelijk te ontwikkelen, is het mogelijk de ruimte optimaal in te delen. Hierdoor kunnen wij de brede open groene gazons met bomen behouden, zodat de nieuwe woningen mooi in het geheel passen.

Op Kennemer Wonen vindt u meer informatie over het project en de ontwikkelingen.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan tot en met 3 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Heiloo. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen. De bestemmingsplanprocedure ziet er verder als volgt uit:

 • 23 november 2017 tot en met 3 januari 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage
 • verwerken zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
 • 23 januari 2018 behandeling ontwerpbestemmingsplan (en zienswijze) in college van B en W
 • 14 februari 2018 behandeling ontwerpbestemmingsplan in commissie Openbare Ruimte             
 • 5 maart 2018 vaststelling bestemmingsplan door de raad
 • na vaststelling bestemmingsplan, ligt deze 6 weken ter inzage voor mogelijkheid indienen beroep

Stappen en planning bouw

 • Inloopavond omwonenden: 22 mei 2017
 • Bestemmingsplanprocedure: juni 2017 - maart 2018
 • Vaststelling door de gemeenteraad, verwacht eerste kwartaal 2018
 • Verlenen omgevingsvergunning: 2018, direct na inwerkingtreding bestemmingsplan
 • Verwachting start bouw: halverwege 2018
 • Oplevering woningen: een jaar na de start van de bouw 

 • Inloopavond Noordergeestkerk 22 mei 2017

  Op maandag 22 mei was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden van de Noordergeestkerk in het gemeentehuis. De inloopavond werd druk bezocht. Sfeertekeningen van de 15 te bouwen sociale huurwoningen waren in te zien. Men kon vragen stellen over het plan en de bestemmingsplanprocedure. Ook kon men wensen en idee├źn ten aanzien van de openbare ruimte in het plan aangeven. Er wordt gekeken of deze in het ontwerp meegenomen kunnen worden. Meer informatie kijk op de website van Kennemer Wonen

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66