HOME  |  Noordergeestkerk

Noordergeestkerk

Kennemer Wonen en gemeente Heiloo werken samen aan een woningbouwplan. Het betreft de bouw van 15 sociale huurwoningen (kleine eengezinswoningen):

 • op het terrein van de voormalige Noordergeestkerk (10 woningen) en
 • op de nabijgelegen parkeerplaats (5 woningen).

Door het terrein van de Noordergeestkerk en het parkeerterrein tegelijk te ontwikkelen, is het mogelijk de ruimte optimaal in te delen. Hierdoor kunnen wij de brede open groene gazons met bomen behouden, zodat de nieuwe woningen mooi in het geheel passen.

Op Kennemer Wonen vindt u meer informatie over het project en de ontwikkelingen.

Stappen en planning

 • Inloopavond omwonenden: 22 mei 2017
 • Bestemmingsplanprocedure: juni 2017 - 2018
  Vaststelling door de gemeenteraad, verwacht eerste kwartaal 2018
 • Verlenen omgevingsvergunning: 2018, direct na vaststellen bestemmingsplan
 • Start bouw: tweede kwartaal 2018
 • Oplevering woningen: eind 2018, begin 2019

Bestemmingsplanprocedure

 • 23 mei behandeling voorontwerp bestemmingsplan in college van B en W
 • 21 juni behandeling voorontwerp bestemmingplan in commissie Openbare ruimte
 • 6 juli voorontwerp bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage, na goedkeuring door commissie OR
 • inspraak, reacties verwerken en opstellen ontwerp bestemmingsplan
 • eind augustus behandeling ontwerp bestemmingsplan in college van B en W
 • na goedkeuring door college ligt het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage
 • mogelijkheid indienen zienswijzen
 • verwerken zienswijzen op ontwerp bestemmingsplan
 • november 2017 behandeling ontwerp bestemmingsplan in college van B en W
 • december 2017 behandeling ontwerp bestemmingsplan in commissie Openbare Ruimte             
 • februari 2018 vaststelling bestemmingsplan door de raad
 • na vaststelling bestemmingsplan, ligt deze 6 weken ter inzage
 • mogelijkheid indienen beroep

 • Inloopavond Noordergeestkerk 22 mei 2017

  Op maandag 22 mei was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden van de Noordergeestkerk in het gemeentehuis. De inloopavond werd druk bezocht. Sfeertekeningen van de 15 te bouwen sociale huurwoningen waren in te zien. Men kon vragen stellen over het plan en de bestemmingsplanprocedure. Ook kon men wensen en idee├źn ten aanzien van de openbare ruimte in het plan aangeven. Er wordt gekeken of deze in het ontwerp meegenomen kunnen worden. Vanaf 6 juli ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.

  Meer informatie zie op de website van Kennemer Wonen

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66