HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

  online verhuizing doorgeven met uw DigiD

  online toestemming tot inwoning geven met uw DigiD

  Regelt u uw verhuizing liever in het gemeentehuis, dan kunt u hiervoor een afspraak maken

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat neem ik mee?

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijs van uw nieuwe adres in Heiloo, zoals een koopcontract of huurcontract

  Schriftelijk doorgeven

  • het verhuisformulier van de gemeente
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijs van uw nieuwe adres in Heiloo, zoals een koopcontract of huurcontract

  Briefadres of inwoning

  Een briefadres is een adres waarop u tijdelijk uw post kunt ontvangen als u geen woonadres hebt. Neemt u een briefadres of gaat u bij iemand inwonen? Dan hebt u het volgende nodig:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • brief waarin staat waarom u een briefadres wilt
  • brief van de hoofdbewoner waarin staat dat deze ervoor zorgt dat u uw post krijgt
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

 • Meer informatie

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • Documenten (pdf)

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66